DINAS SOSIAL KABUPATEN SINTANG

 

A.   Biodata Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sintang

Nama                     : Alfonsius Sudin, S, Sos

NIP                        : 19590201 197912 1 011

Jabatan                 : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sintang

Pengunjung